„Człowiek z nowymi pomysłami jest wariatem dopóki nie odniesie sukcesu”

Projekt „Własna firma bez barier” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja!