„Człowiek z nowymi pomysłami jest wariatem dopóki nie odniesie sukcesu”

Aktualności

Specjalista ds. kadr - doradztwo

Zakres tematyczny:

Pojęcie stosunku pracy – nawiązanie stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy;
Obowiązki pracownika i pracodawcy;
Akta osobowe pracownika – omówienie części A, B, C;
Umowy o pracę i niezbędne załączniki;
Umowy cywilno–prawne;
Ewidencja czasu pracy;
Ewidencja nieobecności;
Ewidencja zwolnień lekarskich;
Obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej.

 

Proponowane terminy:

06.03.2014 r.

07.03.2014 r.

13.03.2014 r.

14.03.2014 r.

Konsultacje w godzinach od 09:00 do 15:00. Obowiązują zapisy na wybraną godzinę.

 

Cena:

50 zł brutto / 1 godzina zegarowa

Projekt „Własna firma bez barier” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja!