„Człowiek z nowymi pomysłami jest wariatem dopóki nie odniesie sukcesu”

Aktualności

Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne 245 zł/8 godz.

Zakres szkolenia:

Rodzaje umów o pracę;
Niezbędne załączniki do umowy o pracę: opis stanowiska pracy, zakres obowiązków, informacja pracownicza;
Rodzaje umów cywilnoprawnych;
Umowa o pracę z pracownikiem na niepełnym etacie;
Umowa o pracę z osobą niepełnosprawną,
Umowa o pracę tymczasową;
Porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę;
Zasady rozwiązania umowy o pracę: rozwiązanie za porozumieniem stron; wypowiedzenie przez pracodawcę, wypowiedzenie przez pracownika, rozwiązanie z przyczyny zawinionej i niezawinionej;
Zasady rozwiązania umowy cywilnoprawnej: niezbędna dokumentacja.

Szkolenie skierowane jest do osób , które zajmują się bezpośrednio tworzeniem umów dla pracowników i ich rozwiązywaniem, pracowników działu kadr oraz osób chcących poszerzyć swoją wiedzę o wybrany materiał szkoleniowy. Zapraszam osoby, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową na rynku pracy. Dzięki szkoleniu mają Państwo możliwość zapoznania się z różnymi formami podjęcia współpracy z przyszłym pracodawcą.

Istnieje również możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa z wyżej wymienionego zakresu tematycznego.

Proponowane terminy:

12.04 - 13.04.2014 r.
13.04 - 13.04.2014 r.
17.04 - 17.04.2014 r.
13.05 - 13.05.2014 r.
27.05 - 27.05.2014 r.

Uwaga!

Szkolenia realizowane są dla małych grup uczestników, zajęcia prowadzone są nawet dla jednej osoby zainteresowanej - nie odwołujemy szkoleń.

Cena szkolenia:

245 zł brutto / 8 godzin

W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje:

- materiały szkoleniowe;

- certyfikat uczestnictwa w szkoleniu;

- obiad i gorące napoje (kawa / herbata).

Projekt „Własna firma bez barier” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja!