„Człowiek z nowymi pomysłami jest wariatem dopóki nie odniesie sukcesu”

Aktualności

Koordynator ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych

Istnieje również możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa z wyżej wymienionego zakresu tematycznego.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Koszt: 250 zł netto / 6 godz.

W cenie szkolenia uczestnik ma zapewnione 2 przerwy kawowe i jedną obiadową.

Zakres szkolenia:
1. Dokumentacja pracownika niepełnosprawnego ubiegającego się o pracę :

skierowanie na badania lekarskie;
orzeczenia o niepełnosprawności;
2. Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego:

skrócony czas pracy;
dodatkowa przerwa w pracy;
urlop dodatkowy;
pozostałe uprawnienia;
3. Umowa o pracę pracownika niepełnosprawnego:

rodzaje umów o pracę;
zakres obowiązków, opis stanowiska pracy;
informacja dodatkowa do umowy o pracę;
okres wypowiedzenia zawartej umowy;
4. Czas pracy osoby niepełnosprawnej:

podstawowy czas pracy;
nadgodziny i dopełnienia do etatu;
godziny nocne;
harmonogram dla osoby niepełnosprawnej;
5. Ewidencja urlopowa:

wymiar urlopu wypoczynkowego;
wymiar i zasady ustalania urlopu dodatkowego.

Aktualne terminy szkoleń: 

22.05.2014

06.06.2014

21.06.2014

Projekt „Własna firma bez barier” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja!