„Człowiek z nowymi pomysłami jest wariatem dopóki nie odniesie sukcesu”

Aktualności

Urlopy pracownicze - szkolenie 15.11.2014

PROGRAM SZKOLENIA:
prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego,
prawo do pierwszego urlopu,
wymiar urlopu wypoczynkowego,
zasdy wyliczania stażu pracy,
urlop na żądanie,
urlop pracowników tymczasowych,
dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego,
urlop pracownika zatrudnionego na niepełnym etacie,
roczny wymiar urlopu pracownika pry zmieniających się etatach w danym roku,
zasady naliczania urlopu wypoczynkowego przy wykorzystanym w nadmiarze urlopie u poprzedniego pracodawcy,
kiedy należy się urlop,
przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego,
urlop okolicznościowy,
wymiar urlopu macierzyńskiego,
urlop wychowawczy,
zasady wyliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego przy urlopie wychowawczym,
urlop wypoczynkowy podczas wypowiedzenia,
urlop wypoczynkowy przy zastosowaniu art. 23',
urlop na poszukiwanie pracy,
zasady prowadzenia planu urlopów,
zasady prowadzenia ewidencji urlopowej.
METODOLOGIA:
Wykłady i ćwiczenia

ODBIORCY SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów HR zajmujących się rozliczaniem i ewidencjonowaniem nieobecności pracowników.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
Uczestniczy otrzymują materiały szkoleniowe.

PRZYZNAWANE CERTYFIKATY:
Po ukończeniu szkolenia wydawany jest "certyfikat uczestnictwa w szkoleniu".

Termin: 15.11.2014

Ilość godzin: 6

Cena: 258,30 zł brutto (210 zł netto)

Projekt „Własna firma bez barier” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja!