„Człowiek z nowymi pomysłami jest wariatem dopóki nie odniesie sukcesu”

Aktualności

Specjalista ds. płac

Zakres szkolenia:

- Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę: zasady ustalenia wynagrodzenia za pracę; ochrona minimalnego wynagrodzenia; sposób obliczania wynagrodzenia z kwoty brutto do netto;
- Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę cywilnoprawną: sposób obliczania wynagrodzenia z kwoty brutto do netto, umowy cywilnoprawne z osobami uczącymi się do 26 roku życia;
- Rozrachunki z ZUS: obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia społeczne, wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do ZUS;
- Rozrachunki z US: podatek dochodowy – ulga podatkowa i obowiązujące progi podatkowe, PIT-11, PIT-4R
- Wynagrodzenie pracownika posiadającego dodatkowy tytuł do ubezpieczeń społecznych, emeryta, rencisty, osoby niepełnosprawnej, pracownika na niepełnym etacie;
- Sposoby obliczania podstawy do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego, zasady prowadzenia karty zasiłkowej;
- Urlop macierzyński i wychowawczy;

METODOLOGIA:

Szkolenie odbędzie się w godzinach popołudniowych w formie wykładów i ćwiczeń przez 5 kolejnych dni od godziny 17:00 do 20:10 w następujących dniach: 23, 24, 27, 28 i 30.10

ODBIORCY SZKOLENIA:

Pracownicy działów HR

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

PRZYZNAWANE CERTYFIKATY:

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat

Cena: 430,50 zł brutto (350 zł netto).

Projekt „Własna firma bez barier” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja!