„Człowiek z nowymi pomysłami jest wariatem dopóki nie odniesie sukcesu”

Aktualności

Szkolenie "Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne" 28.11.2014

 Zakres szkolenia:

Rodzaje umów o pracę;
Niezbędne załączniki do umowy o pracę: opis stanowiska pracy, zakres obowiązków, informacja pracownicza;
Rodzaje umów cywilnoprawnych;
Umowa o pracę z pracownikiem na niepełnym etacie;
Umowa o pracę z osobą niepełnosprawną,
Umowa o pracę tymczasową;
Porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę;
Zasady rozwiązania umowy o pracę: rozwiązanie za porozumieniem stron; wypowiedzenie przez pracodawcę, wypowiedzenie przez pracownika, rozwiązanie z przyczyny zawinionej i niezawinionej;
Zasady rozwiązania umowy cywilnoprawnej: niezbędna dokumentacja.


Szkolenie skierowane jest do osób , które zajmują się bezpośrednio tworzeniem umów dla pracowników i ich rozwiązywaniem, pracowników działu kadr oraz osób chcących poszerzyć swoją wiedzę o wybrany materiał szkoleniowy.


Istnieje również możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa z wyżej wymienionego zakresu tematycznego.
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Termin szkolenia: 28.11.2014

Ilość godzin lekcyjnych: 8

Miejsce: Poznań

Cena: 250 zł netto (+ 23% VAT)/za os.

 

W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje:

- materiały szkleniowe,

- certyfikat ukończenia szkolenia,

- gorące napoje (kawa, herbata)

- catering

 

Projekt „Własna firma bez barier” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja!