„Człowiek z nowymi pomysłami jest wariatem dopóki nie odniesie sukcesu”

Aktualności

Zróżnicowane obciążenia na wynagrodzenie.

 Różnice wynikają z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991.

Dochód z wykonywania pracy w ramach stosunku pracy jest opodatkowany progresywnie (stawka 18% podstawy przy dochodzie nieprzekraczającym 85 528,00 zł. Nadwyżka z podstawy przekraczająca tę kwotę podlega opodatkowaniu w wysokości 32%).

Ustawodawca przewidział kwotę, która pozwala zmniejszyć wysokość miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o ulgę podatkową, która wynosi 506,02 zł rocznie (46,33 zł miesięcznie). I właśnie wysokość zaliczki na podatek dochodowy ma między innymi wpływ na ostateczne wynagrodzenie netto. Bowiem kwota zmniejszająca wysokość podatku wpłacanego, co miesiąc do Urzędu Skarbowego może być zastosowana tylko raz przy pierwszym otrzymywanym dochodzie. I tak osoba, która pobiera jakiekolwiek świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które również jest opodatkowane, ma już wysokość zaliczki na podatek dochodowy z tego świadczenia pomniejszoną o kwotę 46,33 zł. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i jednocześnie świadczą pracę na podstawie stosunku pracy, pomniejszają swój podatek o kwotę 506,02 zł u siebie w firmie, dlatego nie mogą mieć zastosowanej ulgi podatkowej z tytułu wynagrodzenia, z umowy o pracę. A co z osobami, które pracują u dwóch różnych pracodawców jednocześnie? Obowiązuje identyczna zasada, jak w przypadku powyższych przykładów: tylko przy wynagrodzeniu z jednego stosunku pracy może być zastosowana ulga podatkowa.

Kolejnym czynnikiem, który różnicuje nam wynagrodzenie netto są koszty uzyskania przychodu. Skoro uzyskujemy przychód z tytułu świadczenia określonej pracy, to mamy możliwość pomniejszyć go o koszty poniesione w związku z jej wykonywaniem zanim opodatkujemy otrzymane dochody.

W przypadku umowy o pracę koszty uzyskania przychodu są ustawowo uregulowane i wynoszą one:
- 1 335,00 zł rocznie (111,25 zł miesięcznie) w przypadku pracownika wykonującego swoją pracę w miejscowości, która jest aktualnie jego miejscem zamieszkania;
- 1668,72 zł rocznie (139,06 zł miesięcznie) w przypadku pracownika dojeżdżającego do pracy poza miejsce zamieszkania.

Przykład:

Wynagrodzenie 1680 zł brutto, podstawowe koszty uzyskania przychodu, ulga podatkowa:
- ubezpieczenie społeczne: 230,33 zł
- ubezpieczenie zdrowotne: 130,47 zł
- zaliczka na podatek dochodowy: 82 zł
- wynagrodzenie netto: 1237,20 zł

Wynagrodzenie 1680 zł brutto, podstawowe koszty uzyskania przychodu, bez zastosowania ulgi podatkowej:
- ubezpieczenie społeczne: 230,33 zł
- ubezpieczenie zdrowotne: 130,47 zł
- zaliczka na podatek dochodowy: 128 zł
- wynagrodzenie netto: 1191,20 zł

Wynagrodzenie 1680 zł brutto, podwyższone koszty uzyskania przychodu, ulga podatkowa:
- ubezpieczenie społeczne: 230,33 zł
- ubezpieczenie zdrowotne: 130,47 zł
- zaliczka na podatek dochodowy: 77 zł
- wynagrodzenie netto: 1242,20 zł

Wynagrodzenie 1680 zł brutto, podwyższone koszty uzyskania przychodu, bez zastosowania ulgi podatkowej:
- ubezpieczenie społeczne: 230,33 zł
- ubezpieczenie zdrowotne: 130,47 zł
- zaliczka na podatek dochodowy: 124 zł
- wynagrodzenie netto: 1195,20 zł

Projekt „Własna firma bez barier” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja!