„Człowiek z nowymi pomysłami jest wariatem dopóki nie odniesie sukcesu”

Aktualności

Praca na etacie i działalność gospodarcza

 Jest to stosunkowo korzystna sytuacja, ponieważ w razie jakiegokolwiek niepowodzenia lub przestoju w firmie, nie tracą oni płynności finansowej, ponieważ na konto wpływa comiesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę.
Kolejnym plusem finansowym jest to, iż umowa zawarta z pracodawcą na kwotę minimum najniższego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, pozwala na nieopłacanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz FP i FGŚP („duży ZUS") z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Minusem powyższej zależności jest to, że przedsiębiorca ponosi tak zwany koszt utraconej korzyści: w czasie, gdy świadczy pracę w ramach stosunku pracy, nie może pozyskiwać nowych klientów i rozwijać swojego biznesu.
Pracodawca mając w swojej firmie pracownika, który prowadzi swoją działalność gospodarczą również z tego tytułu może mieć profity. W przypadku zawarcia dodatkowej umowy cywilnoprawnej ze swoim pracownikiem, pracodawca musi odprowadzić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych również składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych ewentualnie fundusz pracy. W momencie, gdy zleci dodatkowe prace w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, nie poniesie dodatkowego kosztu, poza podatkiem od towarów i usług, który wynosi odpowiednio 23%, 8%, 5%, 0% i podlega odliczeniu (jeśli pracodawca jest VAT-owcem).
Jeśli przyszły przedsiębiorca zdecyduje się pozostać na etacie u aktualnego pracodawcy należy również pamiętać, by powiadomić go pisemnie o niestosowaniu ulgi podatkowej na oświadczeniu PIT-2.
O zasadach stosowania ulgi podatkowej można przeczytać tutaj.

Projekt „Własna firma bez barier” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja!