„Człowiek z nowymi pomysłami jest wariatem dopóki nie odniesie sukcesu”

Aktualności

Specjalista ds. kadr i płac

Program szkolenia:

1. Dokumentacja pracownicza:
- prowadzenie akt osobowych w oparciu o odpowiednie przepisy,
- wypełnianie formularzy,
- ćwiczenia z zakładania i kompletowania dokumentów.
2. Prawo pracy:
- sporządzanie umów o pracę,
- urlopy pracownicze,
- wypowiedzenie umów o pracę,
- świadectwo pracy,
- ewidencja czasu pracy,
- ćwiczenia z tworzenia harmonogramów od podstaw,
- praktyczne rozliczanie czasu pracy na podstawie przykładowych list obecności.
3. Ubezpieczenia społeczne:
- obowiązkowe druki,
- kody tytułów do ubezpieczeń,
- składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
- wypełnianie określonych deklaracji na podstawie przedstawionych przykładów.
4. Podatki:
- dochodowy,
- przychody,
- koszty,
- obliczanie wysokości podatku dochodowego z zastosowaniem różnej skali podatkowej i kosztów uzyskania przychodów w oparciu o zmieniający się przychód.
5. Płace:
- rozliczanie list płac,
- rozliczanie umów cywilnoprawnych,
- potrącenia z wynagrodzeń,
- wyliczanie podstawy do wynagrodzenia chorobowego i świadczenia chorobowego,
- ćwiczenia z przeliczania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę oraz umowy cywilnoprawnej z uwzględnieniem potrąceń z wynagrodzenia.

Szkolenie umożliwia:
- Nabycie niezbędnych informacji umożliwiających podjęcie pracy w działach związanych z rozliczaniem wynagrodzeń na stanowiskach: asystent ds. kadr, referent ds. kadr i pokrewnych,
- podniesienie i ujednolicenie wiedzy z obszaru kadr i płac,
- zapoznanie uczestników z podstawowymi przepisami dotyczącymi prawa pracy,
- umiejętności wykorzystania przepisów w praktyce.

Odbiorcy szkolenia:

Osoby posiadające minimum wykształcenie średnie chcące nabyć podstawowe umiejętności związane z pracą na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac.

Termin szkolenia: do ustalenia indywidualnie w okresie od stycznia do końca lutego 2014 roku.

Ilość godzin lekcyjnych: 55

Miejsce: Poznań

Cena: 550 zł netto (+23% VAT) 

 

W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje:

- materiały szkleniowe,

- certyfikat ukończenia szkolenia,

- gorące napoje (kawa, herbata),

- catering

Projekt „Własna firma bez barier” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja!