„Człowiek z nowymi pomysłami jest wariatem dopóki nie odniesie sukcesu”

Aktualności

Specjalista ds. kadr

Program szkolenia:

- Pojęcie stosunku pracy – nawiązanie stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy;

- Obowiązki pracownika i pracodawcy;

- Akta osobowe pracownika – omówienie części A, B, C;

- Umowy o pracę i niezbędne załączniki;

- Umowy cywilno–prawne;

- Ewidencja czasu pracy;

- Ewidencja nieobecności;

- Ewidencja zwolnień lekarskich;

- Obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej.

 

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień zajmują się ewidencjonowaniem i sporządzaniem dokumentacji pracowniczej, a także osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę o wybrany materiał tematyczny.

Termin szkolenia: do ustalenia indywidualnie w miesiącu lutym 2014 roku.

Ilość godzin lekcyjnych: 16

Miejsce: Poznań

Cena: 250 zł netto (+23% VAT)

W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje:

- materiały szkleniowe,

- certyfikat ukończenia szkolenia,

- gorące napoje (kawa, herbata),

- drobny poczęstunek.

Projekt „Własna firma bez barier” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja!