„Człowiek z nowymi pomysłami jest wariatem dopóki nie odniesie sukcesu”

Aktualności

Urlopy pracownicze - terminy wrzesień 2014

Firma Szkoleniowo - Doradcza Anna Płotkowiak zaprasza na szkolenie dotyczące ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz urlopów dodatkowych.

Czytaj więcej...

ZUS cz OFE?

OFE czy ZUS?
Jeszcze tylko dziś można zadecydować czy chcemy pozostawić swoje środki finansowe w otwartych funduszach emerytalnych czy jednak przekazać je w całości do ZUS.

Czytaj więcej...

Nowelizacja ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami krótka informacja na temat nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 14 marca 2014 r.

Czytaj więcej...

Projekt „Własna firma bez barier” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja!