„Człowiek z nowymi pomysłami jest wariatem dopóki nie odniesie sukcesu”

Aktualności

Zróżnicowane obciążenia na wynagrodzenie.

Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę jest ustawowo obciążone określonymi narzutami na wynagrodzenia, co w rzeczywistości powoduje spore dysproporcje między kwotą brutto a netto. Obciążenia te reguluje między innymi Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13.10.1998. Nie każdy zdaje sobie jednak z tego sprawę, że identyczne wynagrodzenie brutto pana X i pana Y na tym samym stanowisku nie musi oznaczać takiej samej wypłaty wynagrodzenia netto za wykonanie określonej pracy.

Czytaj więcej...

Szkolenie "Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne" 28.11.2014

Firma Szkoleniowo - Doradcza Anna Płotkowiak zaprasza na najnowże szkolenie "Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne" - z zawierania umów z potencjalnym pracownikiem/pracodawcą.

Na szkoleniu zostaną przedstawione różnice między poszczególnymi dokumentami oraz uprawnienia jakie przysługują pracownikowi oraz obowiązki pracodawcy w związku z podpisaniem wybranych dokumentów.
Omówione zostaną również zasady rozwiązywania konkretnych umów.

Czytaj więcej...

Specjalista ds. płac

Firma Szkoleniowo - Doradcza Anna Płotkowiak zaprasza na szkolenie związane z naliczaniem płac pracownika oraz załatwianiem formalności z ZUS i US - Specjalista ds. płac.

Szkolenie skierowane jest do osób związanych zawodowo z naliczaniem wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę i umowy cywilnoprawne, a także reprezentujących swojego pracodawcę przed takimi organami jak US i ZUS.

Istnieje również możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa z wyżej wymienionego zakresu tematycznego.
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

Czytaj więcej...

Projekt „Własna firma bez barier” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja!