„Człowiek z nowymi pomysłami jest wariatem dopóki nie odniesie sukcesu”

Czas pracy pracownika pełnosprawnego i niepełnosprawnego po zmianach

 

Firma Szkoleniowo - Doradcza Anna Płotkowiak zaprasza na szkolenie związane z rozliczaniem czasu pracy osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych w oparciu o kodeks pracy i ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zakres szkolenia:

  • czas pracy - pojęcie, przepisy ogólne;
  • normy i ogólny wymiar czasu pracy;
  • wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej zgodnie z art. 15 - 18 rozdziału 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • okresy odpoczynku pracownika pełnosprawnego i niepełnosprawnego;
  • system i rozkłady czasu pracy;
  • praca w godzinach nadliczbowych;
  • praca w porze nocnej;
  • praca w niedziele i święta.

Szkolenie skierowane jest do osób związanych zawodowo z rozliczaniem czasu pracy pracowników, tworzeniem harmonogramów, nadzorowaniem czasu pracy, a także dla osób chcących poszerzyć swoje kwalifikacje o wybrany materiał szkoleniowy.

Istnieje również możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa z wyżej wymienionego zakresu tematycznego.
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

- szkolenie skierowane jest do osób związanych zawodowo z rozliczaniem czasu pracy pracowników, tworzeniem harmonogramów, nadzorowaniem czasu pracy, a także dla osób chcących poszerzyć swoje kwalifikacje o wybrany materiał szkoleniowy w oparciu o kodeks pracy i ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Projekt „Własna firma bez barier” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja!