„Człowiek z nowymi pomysłami jest wariatem dopóki nie odniesie sukcesu”

Dokumentacja pracownicza

 

Firma Szkoleniowo - Doradcza Anna Płotkowiak zaprasza na szkolenie dotyczące przechowywania i tworzenia dokumentacji pracowniczej.

Zakres szkolenia:

  • Akta osobowe: sposoby przechowywania, umówienie poszczególnych części A, B, C;
  • Ewidencja czasu pracy: harmonogramy, indywidualny rozkład czasu pracy, lista obecności;
  • Ewidencja nieobecności: zwolnienia lekarskie, wnioski urlopowe; karty zasiłkowe, karty urlopowe;
  • Deklaracje ZUS: zgłoszeniowe, rozliczeniowe;

Szkolenie skierowane jest do osób związanych zawodowo z rozliczaniem czasu pracy pracowników, tworzeniem harmonogramów, nadzorowaniem czasu pracy, a także dla osób chcących poszerzyć swoje kwalifikacje o wybrany materiał szkoleniowy.

Istnieje również możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa z wyżej wymienionego zakresu tematycznego.
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Projekt „Własna firma bez barier” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja!