„Człowiek z nowymi pomysłami jest wariatem dopóki nie odniesie sukcesu”

Szkolenia HR

Urlopy pracownicze

Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz urlopów dodatkowych dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę oraz umowę o pracę tymczasową a także pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością.

Czytaj więcej...

Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne.

Szkolenie z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych oraz tych w oparciu o kodeks pracy. Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się bezpośrednio tworzeniem umów dla pracowników i ich rozwiązywaniem, pracowników działu kadr oraz osób chcących poszerzyć swoją wiedzę o wybrany materiał szkoleniowy.

Czytaj więcej...

Dokumentacja pracownicza

Szkolenie dotyczące przechowywania i tworzenia dokumentacji pracowniczej. Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień zajmują się sporządzaniem umów: o pracę, zlecenia i o dzieło oraz ich załączników, świadectw pracy, a także osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę o wybrany materiał tematyczny.

Czytaj więcej...

Czas pracy pracownika pełnosprawnego i niepełnosprawnego po zmianach

Szkolenie skierowane jest do osób związanych zawodowo z rozliczaniem czasu pracy pracowników, tworzeniem harmonogramów, nadzorowaniem czasu pracy, a także dla osób chcących poszerzyć swoje kwalifikacje o wybrany materiał szkoleniowy w oparciu o kodeks pracy i ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Specjalista ds. płac

Szkolenie skierowane jest do osób związanych zawodowo z naliczaniem wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę i umowy cywilnoprawne, a także dla osób reprezentujących swojego pracodawcę przed takimi organami jak US i ZUS.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. Specjalista ds. kadr

Projekt „Własna firma bez barier” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja!