„Człowiek z nowymi pomysłami jest wariatem dopóki nie odniesie sukcesu”

Szkolenia dot. osób niepełnosprawnych

Zero ograniczeń

Zapraszamy również osoby niepełnosprawne, które mają stwierdzoną całkowitą niezdolność do pracy i/lub otrzymują rentę socjalną. Udowodnimy Tobie, że możesz pracować. Zobaczysz, że ZUS wcale nie jest taki straszny i nie zabierze Tobie Twojego świadczenia. Dowiesz się od nas jakie przysługują Tobie uprawnienia w związku z Twoim schorzeniem oraz podpowiemy jak i gdzie skutecznie szukać pracy

Czytaj więcej...

Koordynator ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień zajmują się zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych, ewidencjonowaniem i sporządzaniem dokumentacji pracowniczej od momentu przyjęcia pracownika do czasu zwolnienia, a także osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę o wybrany materiał tematyczny i osób niepełnosprawnych, które chciałyby poznać swoje prawa i obowiązki na rynku pracy.

Czytaj więcej...

Czas pracy pracownika pełnosprawnego i niepełnosprawnego po zmianach

Szkolenie skierowane jest do osób związanych zawodowo z rozliczaniem czasu pracy pracowników, tworzeniem harmonogramów, nadzorowaniem czasu pracy, a także dla osób chcących poszerzyć swoje kwalifikacje o wybrany materiał szkoleniowy w oparciu o kodeks pracy i ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Projekt „Własna firma bez barier” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja!