„Człowiek z nowymi pomysłami jest wariatem dopóki nie odniesie sukcesu”

Specjalista ds. płac

 

Firma Szkoleniowo - Doradcza Anna Płotkowiak zaprasza na szkolenie związane z naliczaniem płac pracownika oraz załatwianiem formalności z ZUS i US

Zakres szkolenia:

  • Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę: zasady ustalenia wynagrodzenia za pracę; ochrona minimalnego wynagrodzenia; sposób obliczania wynagrodzenia z kwoty brutto do netto;
  • Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę cywilnoprawną: sposób obliczania wynagrodzenia z kwoty brutto do netto, umowy cywilnoprawne z osobami uczącymi się do 26 roku życia;
  • Rozrachunki z ZUS: obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia społeczne, wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do ZUS;
  • Rozrachunki z US: podatek dochodowy – ulga podatkowa i obowiązujące progi podatkowe, PIT-11, PIT-4R
  • Wynagrodzenie pracownika posiadającego dodatkowy tytuł do ubezpieczeń społecznych, emeryta, rencisty, osoby niepełnosprawnej, pracownika na niepełnym etacie;
  • Sposoby obliczania podstawy do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego, zasady prowadzenia karty zasiłkowej;
  • Urlop macierzyński i wychowawczy;

Szkolenie skierowane jest do osób związanych zawodowo z naliczaniem wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę i umowy cywilnoprawne, a także reprezentujących swojego pracodawcę przed takimi organami jak US i ZUS.

Istnieje również możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa z wyżej wymienionego zakresu tematycznego.
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Projekt „Własna firma bez barier” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja!