„Człowiek z nowymi pomysłami jest wariatem dopóki nie odniesie sukcesu”

Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne.

 

Firma Szkoleniowo - Doradcza Anna Płotkowiak zaprasza na szkolenie zawierania umów cywilnoprawnych oraz tych w oparciu o kodeks pracy.

Zakres szkolenia:

  • Rodzaje umów o pracę;
  • Niezbędne załączniki do umowy o pracę: opis stanowiska pracy, zakres obowiązków, informacja pracownicza;
  • Rodzaje umów cywilnoprawnych;
  • Umowa o pracę z pracownikiem na niepełnym etacie;
  • Umowa o pracę z osobą niepełnosprawną,
  • Umowa o pracę tymczasową;
  • Porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę;
  • Zasady rozwiązania umowy o pracę: rozwiązanie za porozumieniem stron; wypowiedzenie przez pracodawcę, wypowiedzenie przez pracownika, rozwiązanie z przyczyny zawinionej i niezawinionej;
  • Zasady rozwiązania umowy cywilnoprawnej: niezbędna dokumentacja.

Szkolenie skierowane jest do osób , które zajmują się bezpośrednio tworzeniem umów dla pracowników i ich rozwiązywaniem, pracowników działu kadr oraz osób chcących poszerzyć swoją wiedzę o wybrany materiał szkoleniowy.
Istnieje również możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa z wyżej wymienionego zakresu tematycznego.
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Projekt „Własna firma bez barier” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja!