„Człowiek z nowymi pomysłami jest wariatem dopóki nie odniesie sukcesu”

Specjalista ds. kadr

 

Zakres szkolenia:

  • Pojęcie stosunku pracy – nawiązanie stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy;
  • Obowiązki pracownika i pracodawcy;
  • Akta osobowe pracownika – omówienie części A, B, C;
  • Umowy o pracę i niezbędne załączniki;
  • Umowy cywilno – prawne;
  • Ewidencja czasu pracy;
  • Ewidencja nieobecności;
  • Ewidencja zwolnień lekarskich;
  • Obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień zajmują się ewidencjonowaniem i sporządzaniem dokumentacji pracowniczej, a także osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę o wybrany materiał tematyczny.

Istnieje również możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa z wyżej wymienionego zakresu tematycznego.
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Projekt „Własna firma bez barier” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja!